Klantenkaart voorwaarden

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Klantenkaart van Poppelaars TC. Deze kaart is alleen van toepassing in Poppelaars Tuincentrum te Breda.
De houder van de Klantenkaart van Poppelaars Tuincentrum heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dat de klantenkaart-houder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Poppelaars Tuincentrum klantenkaart aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website (www.poppelaarstuincentrum.nl). Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de informatiebalie van Poppelaars Tuincentrum. De aanvraag wordt door Poppelaars Tuincentrum beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De klantenkaart is meteen na activeren te gebruiken. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.

3. Mogelijkheden.
De Klantenkaart biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door Poppelaars Tuincentrum bepaald. Voor Klantenkaart-houders worden speciale acties en activiteiten georganiseerd. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor klantenkaart houders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u eerder op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de Poppelaars Tuincentrum klantenkaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de klantenkaart.
De Poppelaars Tuincentrum klantenkaart blijft eigendom van Poppelaars Tuincentrum. De Klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Poppelaars Tuincentrum kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart innemen. Indien de pashouder de Klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar seizoenpas in te leveren bij Poppelaars Tuincentrum .

5. Wijziging en beëindiging.
Poppelaars Tuincentrum behoudt zich het recht voor om de, aan de Poppelaars Tuincentrum klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Poppelaars Tuincentrum behoudt zich tevens het recht voor, het Poppelaars Tuincentrum klantenkaart programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van Poppelaars Tuincentrum en op de internetpagina.
Tevens behouden wij ons het recht voor om een Klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen.
Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen.
Deze beslissing ligt uitsluitend bij Poppelaars Tuincentrum en is niet open voor discussie.

6. Spaarsysteem.
Bij elke € 2,50 die de klant besteedt, ontvangt hij/zij een spaarpunt. Deze punten kunnen bij een volgende aankoop ingewisseld worden. Bij een minimale waarde van € 2.50. Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden. Elk punt heeft een waarde van € 0,05. Punten worden niet gespaard over acties, aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. De volgende groepen worden uitgezonderd van het spaarsysteem: cadeaubonnen, graszoden, diensten, borg, horeca.

8. Privacy en persoonlijke gegevens.
De door de Klantenkaart-houder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de klantenkaart-houder worden opgenomen in het gegevensbestand van Poppelaars Tuincentrum en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Poppelaars Tuincentrum kan de gegevens gebruiken voor het informeren van Klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door Poppelaars Tuincentrum nooit aan derden verstrekt, tenzij Poppelaars Tuincentrum daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen van de klnatenkaart-houder kunnen worden doorgegeven op onze internetpagina.

Privacy Policy

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website van ons tuincentrum laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Alle gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.

E-mail & nieuwsbrief
Wij kunnen u via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die wij u toesturen bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.

Wij kunnen u bovendien e-mails sturen om u te informeren over de uitvoering van de tussen u en ons bestaande (koop)overeenkomst, bijvoorbeeld over status updates van uw bestelling.

Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een (koop)overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klantenkaart voorwaarden

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Klantenkaart van Poppelaars TC. Deze kaart is alleen van toepassing in Poppelaars Tuincentrum te Breda.
De houder van de Klantenkaart van Poppelaars Tuincentrum heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dat de klantenkaart-houder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Poppelaars Tuincentrum klantenkaart aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website (www.poppelaarstuincentrum.nl). Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de informatiebalie van Poppelaars Tuincentrum. De aanvraag wordt door Poppelaars Tuincentrum beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De klantenkaart is meteen na activeren te gebruiken. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.

3. Mogelijkheden.
De Klantenkaart biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door Poppelaars Tuincentrum bepaald. Voor Klantenkaart-houders worden speciale acties en activiteiten georganiseerd. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor klantenkaart houders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u eerder op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de Poppelaars Tuincentrum klantenkaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de klantenkaart.
De Poppelaars Tuincentrum klantenkaart blijft eigendom van Poppelaars Tuincentrum. De Klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Poppelaars Tuincentrum kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart innemen. Indien de pashouder de Klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar seizoenpas in te leveren bij Poppelaars Tuincentrum .

5. Wijziging en beëindiging.
Poppelaars Tuincentrum behoudt zich het recht voor om de, aan de Poppelaars Tuincentrum klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Poppelaars Tuincentrum behoudt zich tevens het recht voor, het Poppelaars Tuincentrum klantenkaart programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van Poppelaars Tuincentrum en op de internetpagina.
Tevens behouden wij ons het recht voor om een Klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen.
Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen.
Deze beslissing ligt uitsluitend bij Poppelaars Tuincentrum en is niet open voor discussie.

6. Spaarsysteem.
Bij elke € 2,50 die de klant besteedt, ontvangt hij/zij een spaarpunt. Deze punten kunnen bij een volgende aankoop ingewisseld worden. Bij een minimale waarde van € 2.50. Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden. Elk punt heeft een waarde van € 0,05. Punten worden niet gespaard over acties, aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. De volgende groepen worden uitgezonderd van het spaarsysteem: cadeaubonnen, graszoden, diensten, borg, horeca.

8. Privacy en persoonlijke gegevens.
De door de Klantenkaart-houder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de klantenkaart-houder worden opgenomen in het gegevensbestand van Poppelaars Tuincentrum en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Poppelaars Tuincentrum kan de gegevens gebruiken voor het informeren van Klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door Poppelaars Tuincentrum nooit aan derden verstrekt, tenzij Poppelaars Tuincentrum daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen van de klnatenkaart-houder kunnen worden doorgegeven op onze internetpagina.

Privacy Policy

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website van ons tuincentrum laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Alle gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.

E-mail & nieuwsbrief
Wij kunnen u via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die wij u toesturen bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.

Wij kunnen u bovendien e-mails sturen om u te informeren over de uitvoering van de tussen u en ons bestaande (koop)overeenkomst, bijvoorbeeld over status updates van uw bestelling.

Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een (koop)overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klantenkaart voorwaarden

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Klantenkaart van Poppelaars TC. Deze kaart is alleen van toepassing in Poppelaars Tuincentrum te Breda.
De houder van de Klantenkaart van Poppelaars Tuincentrum heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dat de klantenkaart-houder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Poppelaars Tuincentrum klantenkaart aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website (www.poppelaarstuincentrum.nl). Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de informatiebalie van Poppelaars Tuincentrum. De aanvraag wordt door Poppelaars Tuincentrum beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De klantenkaart is meteen na activeren te gebruiken. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.

3. Mogelijkheden.
De Klantenkaart biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door Poppelaars Tuincentrum bepaald. Voor Klantenkaart-houders worden speciale acties en activiteiten georganiseerd. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor klantenkaart houders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u eerder op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de Poppelaars Tuincentrum klantenkaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de klantenkaart.
De Poppelaars Tuincentrum klantenkaart blijft eigendom van Poppelaars Tuincentrum. De Klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Poppelaars Tuincentrum kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart innemen. Indien de pashouder de Klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar seizoenpas in te leveren bij Poppelaars Tuincentrum .

5. Wijziging en beëindiging.
Poppelaars Tuincentrum behoudt zich het recht voor om de, aan de Poppelaars Tuincentrum klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Poppelaars Tuincentrum behoudt zich tevens het recht voor, het Poppelaars Tuincentrum klantenkaart programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van Poppelaars Tuincentrum en op de internetpagina.
Tevens behouden wij ons het recht voor om een Klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen.
Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen.
Deze beslissing ligt uitsluitend bij Poppelaars Tuincentrum en is niet open voor discussie.

6. Spaarsysteem.
Bij elke € 2,50 die de klant besteedt, ontvangt hij/zij een spaarpunt. Deze punten kunnen bij een volgende aankoop ingewisseld worden. Bij een minimale waarde van € 2.50. Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden. Elk punt heeft een waarde van € 0,05. Punten worden niet gespaard over acties, aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. De volgende groepen worden uitgezonderd van het spaarsysteem: cadeaubonnen, graszoden, diensten, borg, horeca.

8. Privacy en persoonlijke gegevens.
De door de Klantenkaart-houder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de klantenkaart-houder worden opgenomen in het gegevensbestand van Poppelaars Tuincentrum en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Poppelaars Tuincentrum kan de gegevens gebruiken voor het informeren van Klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door Poppelaars Tuincentrum nooit aan derden verstrekt, tenzij Poppelaars Tuincentrum daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen van de klnatenkaart-houder kunnen worden doorgegeven op onze internetpagina.

Privacy Policy

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website van ons tuincentrum laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Alle gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.

E-mail & nieuwsbrief
Wij kunnen u via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die wij u toesturen bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.

Wij kunnen u bovendien e-mails sturen om u te informeren over de uitvoering van de tussen u en ons bestaande (koop)overeenkomst, bijvoorbeeld over status updates van uw bestelling.

Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een (koop)overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.